ლოგო ლოგო journey-assist. ერთად

მოგზაურობა - თანაშემწე

ყოველთვის კარგი დროა კარგი მოგზაურობისთვის

პასუხისმგებლობის უარყოფა

ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ეს ვებგვერდი მაქსიმალურად იყოს განახლებული, მაგრამ მთელს მსოფლიოში მოგზაურობის თხევადი ხასიათიდან გამომდინარე, პასუხისმგებლობა არ შეგვიძლია მივიღოთ მასში განთავსებულ ინფორმაციაზე. ამ საიტზე მოწოდებული ინფორმაცია მოპოვებულია სანდო წყაროებად, მაგრამ მისი სისწორე და სისრულე, ისევე როგორც მასში გამოთქმული მოსაზრებები არ არის გარანტირებული.

Journey-assist.com არ არის პასუხისმგებელი სხვა ვებსაიტებზე, რომლებზეც შეიძლება დაკავშირებული იყოს Journey-assist.com და ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელნი მასში გაწეულ ხარჯებსა და დანაკარგებზე.

Journey-assist.com გთავაზობთ მრავალფეროვან ინფორმაციულ მომსახურებას, რათა დაგეხმაროთ მიიღოთ უფრო ჰოლისტიკური ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება სასარგებლო იყოს თქვენი მოგზაურობის ორგანიზებისთვის, ან თავად მოგზაურობისთვის.

ჩვენ გთავაზობთ ინფორმაციას პროდუქტებისა და მესამე მხარის მოვაჭრეების შესახებ, ასევე ბმულებს მესამე მხარის გამყიდველებთან. 

საიტზე ჩამოთვლილი პროდუქტები და მომსახურებები Journey-assist.com იყიდება მესამე მხარის მოვაჭრეების მიერ და Journey-assist.com არ ყიდის, არ ახორციელებს რეალიზაციას ან ლიცენზირებას რომელიმე ჩამოთვლილ პროდუქტზე ან მომსახურებაზე Journey-assist.com ასევე Journey-assist.com არ ასრულებს ამგვარი პროდუქციის ან მომსახურების გაყიდვის აგენტს. Journey-assist.com არ იღებს პასუხისმგებლობას ან პასუხისმგებლობას ამ პროდუქტებთან და / ან მომსახურებასთან დაკავშირებით.

ამ პროდუქტებთან და / ან მომსახურებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი პრობლემა, კითხვა, პრეტენზია ან პრეტენზია უნდა გადაეცეს შესაბამის საცალო ვაჭრობას.

არ არის დრო, რომ ვიმოგზაუროთ ?! ;)
ასისტენტი